Karla Polydorová
služby v realitách a stavebnictví

Karla Polydorová služby v realitách a stavebnictví = STAVBA POVOLENA Karla Polydorová služby v realitách a stavebnictví = STAVBA POVOLENA


Karla Polydorová o firmě
Karla Polydorová služby
Karla Polydorová reference
Karla Polydorová stálým zákazníkům
Karla Polydorová orientační ceník
Karla Polydorová kontakt

Realitní služby
Na základě požadavků klienta nabízím vyhledávání bytových i nebytových prostor za účelem pronájmu, koupě či prodeje. Specializace – vyhledání vhodného nebytového prostoru určeného ke komerčním účelům (banky, obchod, služby) v zadané lokalitě na přání klienta.

Územní řízení
Vyřízení všech potřebných dokladů, rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, dalších úřadů
a institucí a účastníků řízení, které jsou potřebné k vydání územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí je v daných přídadech nutné pro:
- rozhodnutí o umísťování staveb
- rozhodnutí u využití území
- rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu
- rozhodnutí o stavební uzávěře
- rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Územní souhlas
Vyřízení všech potřebných dokladů, rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, dalších úřadů a institucí a účastníků řízení, které jsou potřebné k vydání územního souhlasu.
 
Stavební řízení
Vyřízení všech potřebných dokladů na úřadech na základě projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení u všech druhů staveb, též u změn staveb před dokončením.

Ohlášení staveb
Vyřízení Ohlášení staveb u drobných staveb, u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby a nezmění se způsob užívání stavby.

Změny stavby před dokončením
Se mohou vyřešit při kolaudačním řízení - úpravou projektové dokumentace pro stavební povolení. Některé změny dle svého charakteru vyžadují vydání nového stavební povolení.

Kolaudační rozhodnutí
Na základě všech potřebných dokladů vyřízení  vydání kolaudačního rozhodnutí na dokončenou  stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání nebo tu část stavby, na kterou byla provedena změna nebo udržovací práce.


Copyright © 1989 - 2012 Karla Polydorová. Všechna práva vyhrazena.                           Tvorba a obsah webu Radka Luňáková